SVETOVALNE STOTITVE ZA POSAMEZNEGA OTROKA

Glede na težave posameznega otroka v vrtcu ali v šoli lahko strokovnjak ustrezne stroke sodeluje pri timski obravnavi otroka v vrtcu ali šoli na pobudo vrtca, šole ali staršev v soglasju s starši.

Vrtec ali šola predhodno pridobi pisno soglasje staršev za naše sodelovanje. Strokovnjak, član našega tima, vam bo svetoval, kako izdelati individualiziran program za otroka, kakšne prilagoditve otrok potrebuje in katere so učinkovite tehnike in metode dela za posameznega otroka. Po potrebi vam bo tudi demonstriral uporabo tehnik in metod dela, ter posameznih rekvizitov, ki jih za doseganje ciljev potrebujete.