PREDAVANJA IN DELAVNICE ZA PEDAGOŠKE KOLEKTIVE

Naš tim nudi pestro paleto predavanj in delavnic za pedagoške kolektive v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

Glede na to, da je naše delo osredotočeno na otroke s posebnimi potrebami vam ponujamo predavanja in delavnice zlasti iz tega področja. Ponujamo vam teme, kjer bomo združili teoretična izhodišÄa z našimi praktičnimi izkušnjami in vam jih posredovali. Dolžino predavanja in delavnic prilagodimo vašim potrebam. Zaželjeno je, da ni prisotnih več kot 30 slušateljev, saj predavatelj tako lahko vzpostavi kontakt z vsemi udeleženci in kvalitetno izpelje tudi delavnice.

Na nas se lahko obrnete preko telefona (po 14. uri) ali nam posredujete elektronsko sporočilo s povpraševanjem.

Teme za predavanja z delavnicami:

  • Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni in srednji šoli (kaj je Aspergerjev sindrom, metode in pristopi dela z otrokom v šoli).
  • Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu in v prvi triadi v šoli (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, metode, tehnike in pristopi dela – PECS, TEACCH, DIR /Floortime, senzorna integracija…).
  • Otroci in mladostniki z disleksijo (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, kako prepoznamo disleksijo, kakšne metode dela naj uporabi učitelj za učinkovito učenje otroka z disleksijo, kakšne prilagoditve potrebuje otrok za uspešno učenje).
  • Otroci in mladostniki z dispraksijo (drevo učenja, posebne senzorne potrebe otrok, kako prepoznamo dispraksijo, kakšne metode dela naj uporabi učitelj za učinkovito učenje otroka z dispraksijo, kakšne prilagoditve potrebuje otrok za uspešno učenje).
  • Priprava in evalvacija učinkovitega individualiziranega programa (zakonske obveznosti, kako ga izdelamo, kaj naj vsebuje, kako ga evalviramo).

 

Predavanja in delavnice smo do sedaj izvedli v:

- OŠ Petrovče (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).

- OŠ Blaža Kocena Ponikva (Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).

- OŠ Griže (Otroci in mladostniki z disleksijo;Otrok in mladostnik z Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).

- Javni vzgojno izobraževalni zavod VRTCI OBČINE ŽALEC (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).

- OŠ Kozara Nova Gorica (Otroci s posebnimi potrebami in njihova obravnava).

- OŠ Glazija Celje (Otroci s posebnimi potrebami in predstavitev metode DIR / Floortime).

- Društvo za avtizem Školjke, Maribor (predstavitev metode DIR / Floortime).

- Združenje Bodi ZDRAV, Vipava (predstavitev metode DIR / Floortime).  

- Vrtec Ivana Glinška Maribor  (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).

- OŠ Frana Kranjca Celje (Otroci z Aspergerjevim sindromom)

- OŠ Drska Novo mesto (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).

- Vrtec Anice ÄŒernejeve Celje (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).

- Osnovna šola Vransko - Tabor (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli).

- Vrtec Vransko (Otroci s posebnimi potrebami  v vrtcu).

- Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini (Otroci s posebnimi potrebami in Aspergerjevim sindromom v osnovni šoli).

- Osnovna šola in vrtec Vavta vas (Otroci s posebnimi potrebami v osnovni šoli in v vrtcu).

- Mednarodna konferenca Otroci in drugačni otroci v Lipici, 12.4.2014 (članek Avtizem - kaj je to  in kako pomagati).

- III. OŠ Celje (Otroci s posebnimi potrebami in avtizmom v osnovni šoli).

- Vrtec Slovenske Konjice (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu).

- Inštitut za avtizem in sorodne motnje in Alma Mater Europaea, projekt ZORA (predstavitev metode DIR Floortime za starše in strokovne delavce)

- Javno vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu)

- Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor (predstavitev metode DIR Floortime)

- OŠ Glazija Celje (predstavitev metode DIR Floortime za starše in strokovne delavce) .

- Kranjski vrtci (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu) .

- Vrtec Škofljica (Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu) .

- OŠ Deskle (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ, 30 udeležencev) .

- OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ, 65 udeležencev).

- OŠ Bizeljsko (Otroci s posebnimi potrebami v OŠ, 16 udeležencev).

- Vrtci občine Žalec (Izjemni otroci - predavanje za starše, 50 udeležencev) .

- Vrtec Litija (Izjemni otroci - predavanje za starše, 60 udeležencev) .

- Center za pomoč otrokom in staršem Žalec (jesen 2016 - Otroci s posebnimi potrebami v vrtci in v OŠ, 20 udeležencev).