SVETOVANJE STARŠEM

Starši, ki menite, da se vaš otrok ne razvija tako, kot se njegovi vrstniki ali se je njegov starejši so- rejenec, morda so vas na to opozorili v vrtcu ali v šoli, morda sorodniki ali starši tistih otrok, ki imajo težave v govornem razvoju, težave pri učenju ali v čustvovanju in vedenju, morda v komunikaciji, se lahko na naš tim strokovnjakov obrnete po nasvet. Glede na otrokove težave se bo, po predhodnem naročilu, z vami pogovoril član tima ustrezne stroke (specialni pedagog, logoped, psiholog) in vam po opravljenem razgovoru svetoval, kaj še lahko storite v pomoč in podporo svojemu otroku (vam svetoval primerne strategije za delo z vašim otrokom, vas napotil k ustreznemu strokovnjaku, vam svetoval, kako konstruktivno sodelovati s šolo).

Na vašo pobudo in željo lahko člani našega tima opravimo svetovalni razgovor s strokovnimi delavci v vrtcu ali v šoli.

Na nas se lahko obrnete preko telefona (po 14. uri) ali nam posredujete elektronsko pismo.