POLETNI TABORI ZA OTROKE

Glede na povpraševanje staršev lahko organiziramo poletne tabore v naravi za vaše otroke v trajanju 5 dni (od ponedeljka do petka). V poletni tabor sprejemamo samo otroke, ki so tudi sicer obravnavani v našem Centru (delavnice, individualna obravnava).

Števil otrok v skupini: 2 – 5 otrok.

Število spremljevalcev: 2 spremljevalca.

V taborih bomo razvijali samostojnost vašega otroka, ga navajali na zdrav način življenja v naravi, spoštovanja do ljudi, rastlin in živali, krepili njegovo fizično kondicijo (z raznimi pohodi, kolesarjenjem in drugimi fizičnimi aktivnostmi v naravi). Naučili ga bomo prilagajanja skupini in upoštevanja skupinskih pravil in dogovorov.

Starši naj svoje povpraševanje naslovijo na naš elektronski naslov.

V letu 2016 bomo izvedli poletni tabor v Logarski Dolini, v času od 4.do 8. julija 2016. Prijave zbiramo do konca aprila na sabina.korosec1@siol.net.