LOGOPEDSKA DIAGNOSTIKA

Po opravljenem razgovoru s starši bo logoped na osnovi otrokove starosti, opažanj staršev, vzgojiteljev v vrtcu ali učiteljev v šoli, opravil diagnostični pregled.

Na osnovi pregleda vam bo logoped podal svoje mnenje – strokovno logopedsko poročilo, v katerem vas bo seznanil z otrokovimi primanjkljaji na področju govorno jezikovnega izražanja.

Na osnovi strokovnega mnenja se lahko odločite in otroka naročite na individualno obravnavo pri logopedu v našem Centru.

Strokovno mnenje je lahko v pomoč tudi strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli.

Poleg tega pa je lahko strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve strokovne pomoči v vrtcu ali šoli.

Pri pregledu smo pozorni na:

  • otrokovo razumevanje,
  • oceno otrokovega spontanega izražanja,
  • na izreko posameznih glasov,
  • na anatomijo in gibljivost govornega aparata,
  • na slušno percepcijo,
  • na slušno diferenciacijo,
  • na obseg in ustreznost besedišÄa,
  • na strukturo govora,
  • na pozornost sledenja navodilom,
  • na sposobnost ponavljanja.