PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA

Pregled običajno traja od 60 do 120 minut, odvisno od otrokove starosti in težav, zaradi katerih prihaja. Sestavljen je iz več delov.

Izpolnjevanje vprašalnikov: običajno starši izpolnijo vprašalnik.

Pogovor staršev s psihologom: medtem ko se otrok igra ter privaja na novo situacijo, se psiholog pogovarja s starši. Skupaj pregledajo izpolnjene vprašalnike ter se pogovorijo o pojavnosti in intenzivnosti morebitnih težav. Ob tej priložnosti psiholog ponavadi tudi sproti informira in svetuje staršem. Psiholog povpraša tudi o poteku nosečnosti in poroda, o zgodnjem razvoju otroka, zanimajo ga tudi nekateri splošni podatki o družini in vzgoji otroka.

Testiranje otroka: po pogovoru s starši psiholog k sodelovanju povabi tudi otroka. Predstavi mu testni material. Testiranje poteka s standardiziranimi psihološkimi testi v prisotnosti staršev ali brez nje (odvisno od otroka in situacije). Ob tem psiholog opazuje tudi otrokovo vedenje. S testnimi nalogami psiholog ocenjuje otrokov razvoj na različnih področjih, ugotavlja otrokova močna in šibka področja, ugotovi profil otrokovega razvoja (harmoničen, disharmoničen) glede na različna področja.

Po pregledu: po testiranju in vrednotenju rezultatov psiholog pisno seznani starše z ugotovitvami pregleda – izdela psihološko strokovno mnenje. V primeru odstopanj v razvoju ali ogroženosti otroka, lahko starši otroka naročijo na kontrolni pregled pri psihologu ali pa psiholog napoti starše še na dodatne preglede (logoped, specialni pedagog, pedopsihiater).

Strokovno mnenje je lahko tudi pripomoček strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli pri načrtovanju vsakodnevnega dela z vašim otrokom.

Poleg tega je lahko to strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali v šoli.