SPECIALNO PEDAGOŠKA DIAGNOSTIKA

Po opravljenem razgovoru s starši izvede specialni pedagog – defektolog pregled vašega otroka, za katerega vi ali vzgojitelji v vrtcu ali učitelji v šoli menijo, da njegov razvoj ne poteka nevrotipično, ali da ima težave pri učenju v vrtcu ali v šoli.

V dogovorjenem roku vam specialni pedagog – defektolog izroči pisno strokovno mnenje o otroku, kjer opredeli otrokova močna področja, otrokove težave in prilagoditve, ki jih otrok potrebuje v vrtcu ali v šoli in doma.

Na podlagi tega strokovnega mnenja se lahko odločite, da otroka naročite na individualno obravnavo v našem Centru, ali pa se starši naročite na svetovanje pri specialnem pedagogu ali pa na našem celotnem timu (psiholog, logoped).

Strokovno mnenje je lahko tudi pripomoček strokovnim delavcem v vrtcu ali šoli pri načrtovanju vsakodnevnega dela z vašim otrokom.

Poleg tega je lahko to strokovno mnenje priloga vaši Zahtevi za pregled otroka na Komisiji za usmerjanje otroka s posebnimi potrebami, z namenom pridobitve dodatne strokovne pomoči v vrtcu ali v šoli.

Specialni pedagog se v svojem pregledu osredotoči na:

 • otrokov razvoj grobe motorike in koordinacije,
 • otrokov razvoj fine motorike,
 • otrokov razvoj grafomotorike,
 • otrokovo spretnost branja in pisanja,
 • otrokovo spretnost računanja,
 • otrokov govor in jezik,
 • otrokovo ustno in pisno sporočanje,
 • zmožnost usmerjanja in vzdrževanja pozornosti,
 • otrokovo orientacijo na sebi, v prostoru in na papirju,
 • otrokovo splošno poučenost (glede na otrokovo starost),
 • otrokovo zmožnost razumevanja navodil in upoštevanja navodil.