LOGOPEDSKA OBRAVNAVA

Govor je verbalna komunikacija s pomočjo jezika. Ljudje z govorom izražamo svoje misli, želje, potrebe, izkušnje, čustva. Besede imajo neverjetno moč. Z njimi se sporazumevamo, živimo, učimo, rastemo, božamo in z njimi in v njih živimo.

O govornih in jezikovnih motnjah govorimo takrat, kadar otrokov govor odstopa od normale v tolikšni meri, da vzbuja vašo pozornost. Motnje se kažejo kot:

NEUSTREZNA ARTIKULACIJA GLASOV

 • napačna izreka posameznih glasov in sam način govora.

JEZIKOVNA MOTNJA

 • ni govora,
 • skromen besedni zaklad,
 • slovnična nepravilnost,
 • nered v govoru,
 • nerazumljivost otrokovega govora.

MOTNJE BRANJA

 • zamenjevanje vizualno podobnih glasov (d-b, e-o,…),
 • premešÄanje glasov (KDO-KOD),
 • izpušÄanje glasov,
 • otrok ima težave z razumevanjem prebranega teksta in obnovo.

MOTNJE PISANJA

 • nepoznavanje glasov,
 • grafomotorične težave,
 • težave pri zapisu daljših besed,
 • težave pri zapisu in nareku,
 • upočasnjen tempo.

Logoped bo:

 • opravil diagnostiko;
 • vas seznanil z rezultati in se z vami o tem pogovoril;
 • načrtoval nadaljnje terapevtske postopke;
 • ali pa vam bo samo svetoval.

PECS