DIR / Floortime TERAPIJA

Kaj je DIR / Floortime?

DIR Floortime pristop je zgodnja intervencija otrok z zaostanki v razvoju in metoda za izboljšanje socialne interakcije otrok s posebnimi potrebami.


DIR Floortime pristop je delo ameriškega doktorja medicine, kliničnega profesorja psihiatrije in njegovih sodelavcev, dr. Stanleya I. Greenspana, ki je s sodelavci trideset let opazoval otroke z razvojnimi zaostanki. Je mednarodno poznan po svojem delu z majhnimi otroki in njihovimi družinami. Skupaj s Sereno Wieder in drugimi avtorji sta poleg številnih knjig in strokovnih člankov napisala tudi vodič za delo z otrokom s posebnimi potrebami, v katerem sta predstavila popoln, postopen pristop za starše, učitelje in vse tiste, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami. Avtorji nam predstavijo novo razumevanje otrokovih težav in posebnih potreb, ne glede na diagnozo, vključujoč avtizem, Downov sindrom, pervazivni razvojni zaostanek, govorno-jezikovni zaostanek, cerebralno paralizo, motnje pozornosti, ter nam hkrati ponudijo specifičen način pomoči pri razvijanju otrokovega intelektualnega in emocionalnega potenciala.

Dr. Stanley I. Greenspan je s sodelavci na podlagi dolgoletnega opazovanja otrok s posebnimi potrebami prišel do naslednjih ugotovitev:

  • interaktivne izkušnje lahko spremenijo fizično strukturo možganov;
  • način, kako se otrok razvija, je v veliki meri odvisen od izkušenj, ki jih je deležen;
  • otroci, ki sodijo v isto kategorijo, oz. imajo enako diagnozo, se zelo razlikujejo med seboj;
  • v nekaterih primerih so te razlike med njimi večje kot podobnosti.

Zaradi teh ugotovitev so avtorji razvili nov način opazovanja in obravnave otrok s posebnimi potrebami. Takšen pristop je pokazal pomemben vpliv na otrokovo prognozo in napredek.

Komu je DIR / Floortime namenjen?

Dir Floortime metoda je primerna za otroke vseh starosti in različnimi vrstami in stopnjami primanjkljajev: otroke z ADHD (motnja pozornosti in hiperaktivnost), otroke z Downovim sindromom, otroke s spektroavtistično motnjo in otroke z drugimi zaostanki v razvoju (duševna manjrazvitost, težave v komunikaciji, agresija, izpadi hude jeze, trme…).

Kako se metoda DIR / Floortime izvaja?

Metoda se izvaja kompleksno – upošteva se otroka kot celoto.

DIR Floortime pristop nas nauči, kako spremeniti način dela z otrokom tako, da smo sposobni videti otrokov individualen profil - njegove sposobnosti in težave. Pokaže nam tehnike, ki otroku pomagajo, da doseže razvojne mejnike ter da uspešno razvija tudi emocionalne in intelektualne sposobnosti. Floortime pristop omogoča staršem in strokovnjakom, da uporabijo na prvi pogled razigrane interakcije, ki pomagajo otroku, da se vzpenja po razvojni lestvici in razvija kreativno in abstraktno mišljenje, za katerega se pogosto zdi, da otroku ni dosegljivo. Da bi se lahko vzpenjal po razvojni lestvici, potrebuje otrok intenzivno, individualno delo.

Najprej se z opazovanjem otroka v igri in v interakciji z njegovimi starši ugotovi otrokov senzorni profil – ugotovi se otrokova senzorna integracija (na katerih področjih senzornih dražljajev je preveč ali premalo občutljiv). To se izvede v posebni senzorni igralnici, ki vključuje gugalnice, trampolin, plezala, vrtiljak, šotor, bazen z žogicami in / ali blazinami, igrače in kotičke, ki otrokom omogočajo proprioceptivne, vestibularne, svetlobne , slušne, taktilne, vonjalne in druge senzorne dražljaje. Terapevt z opazovanjem ugotovi, kaj otroka spravi v stanje regulacije, oziroma ga deregulira (da ni zmožen slediti igri, učenju…). Otroku se v tej igralnici omogoči, da zadovolji svoje posebne senzorne potrebe, saj se na takšen način sprosti in spravi v stanje regulacije. Nadalje terapevt s pomočjo vprašalnikov za starše in opazovanjem otroka ugotovi, na katerem razvojnem mejniku ima otrok največ težav (devet razvojnih mejnikov po dr. Greenspanu). Med izvajanjem terapije se terapevt v igri z otrokom osredotoči na tisti mejnik, ki predstavlja otroku težavo in je na lestvici najnižje. Z otrokom se igra terapevt, doma starši, v vrtcu vzgojitelji, v šoli učitelji poskušajo prilagodit nekatere oblike in metode dela otrokovim potrebam in razvojnemu mejniku. V času terapije se pridružimo otroku v njegovi igri, ga opazujemo, mu postavimo izzive in spodbujamo otroka z različnimi tehnikami, ki omogočajo otroku vzpenjanje po razvojnih mejnikih. Med igro otroka ne poučujemo in ne kritiziramo. S pravilnimi reakcijami na otrokovo vedenje starši pomagajo otroku, da si otrok zaželi vključitve v dialog, da prevzame iniciativo, da spozna vzročnost in logiko in da rešuje problematične situacije. Starši mu pomagajo, da kompleksno poveže čustva z vedenjem in govorom, namesto da se uči mehansko. Na ta način otrok osvaja odnose, v katerih je več spontanosti, fleksibilnosti in topline. S tem otrok pridobiva osnovo za kognitivne vešÄine.

ÄŒe želimo, da je metoda maximalno učinkovita, je priporočljivo, da jo je otrok deležen 6 – 8 krat na dan po vsaj dvajset minut na dan. Izvaja se lahko v senzorni igralnici ali v prilagojenem okolju, ki ima nekaj elementov senzorne igralnice. Metodo je mogoče izvajati v povezavi z drugimi metodami, ki jih trenutno uporabljamo strokovnjaki in starši za delo z otroki s primanjkljaji ali z razvojnimi zaostanki. Še najbolje pa je, da so starši na terapijah prisotni in se naučijo izvajati terapijo doma, v vsakodnevnih situcijah (igra, oblačenje, hranjenje, sprehod...).

Kakšen je učinek metode DIR/ Floortime?

Otrok v varnem, sprošÄenem okolju raziskuje svoje občutke, zadovolji svoje potrebe in s pomočjo pozitivnih izkušenj (motoričnih, intelektualnih in čustvenih) napreduje po razvojni lestvici navzgor. Otrok postane bolj pozoren na sebe in okolico, izboljša interakcijo in komunikacijo z okolico, rešuje socialne probleme, razvija logično mišljenje in prehaja od črno – belega načina razmišljanja k »sivemu« načinu razmišljanja. Na ta način lažje vzpostavlja ustrezne odnose z okolico, zaradi tega se poveča njegova zmožnost učenja. Posledično otrok razvija samostojnost in zmožnost vključevanja v okolje.

Ugotovitve raziskave

Za otroke z avtizmom je ta svet zmeden. Komunikacija s temi otroki je lahko zelo otežena, saj se zdi, da živijo v svojem svetu. Terapevti, ki delajo z otroki z avtizmom so nenehno na preži na načine, kako jih povezati z drugimi osebami.

Raziskovalci na Univerzi York v Torontu so opravili študijo o metodi DIR / Floortime, ki je imela izredne uspehe pri terapiji nekaterih otrok z avtizmom. Ioanna Roumeliotis na CBC News iz Canade ponuja vpogled znotraj Floortime terapije in prikazuje, kako se je družini iz Ontaria prižgalo novo upanje za njihovega sina. Najpomembnejša ugotovitev raziskave je ta, da izkušnje, ki jih je otrok deležen fizično spremenijo delovanje možganov (zmanjša se delovanje tistega predela možganov, ki uravnava otrokovo aktivnost, poveča se delovanje tistega dela možganov, ki je odgovoren za komunikacijo).

Posnetek o tej raziskavi si lahko pogledate na povezavi:

http://www.cbc.ca/news/canada/story/2012/04/06/video-autism-floortime-therapy.html