INDIVIDUALNA DODATNA STROKOVNA IN / ALI UČNA POMOČ

Komu je namenjena:

otroku v vrtcu, osnovni šoli ali mladostniku v srednji šoli,

ki ima težave v komunikaciji, na posameznih področjih učenja ali pri obvladovanju čustev in vedenja.

Otroku ali mladostniku pomagamo z uporabo različnih pristopov: PECS, TEACCH, ABA, Brain Gym, učenje tehnik učinkovitega učenja. Najprej opravimo svetovalni razgovor s starši in nato v dogovoru s starši opravimo specialno pedagoško diagnostiko, po potrebi tudi logopedsko ali psihološko diagnostiko. Glede na ugotovitve razgovora in diagnostičnega pregleda dogovorimo, kje so otrokova močna in šibka področja. Skupaj s starši izberemo in določimo cilje, ki jih želimo pri otroku doseči.

Otrok ima individualno obravnavo s terapevtom vsaj 1 x tedensko.

Delo s starši: izvajalec pomoči starše redno seznanja z otrokovim napredkom, staršem demonstrira uporabo ustreznih metod dela doma. Po potrebi terapevt izdela učne pripomočke za otroka, tudi za uporabo v domačem ali šolskem okolju. Na željo in pobudo staršev izvajalec pomoči sodeluje tudi s strokovnimi delavci v vrtcu ali v šoli.