DELAVNICE ZA UÄŒENJE SOCIALNIH VEŠÄŒIN

Komu so namenjene?

- OTROKOM:

s spektroavtistično motnjo, z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo, s težavami pri vključevanju v skupino vrstnikov.

Delo poteka v manjših skupinah (2 – 5 otrok).

Program dela vključuje: druženje z vrstniki v varnem in nadzorovanem okolju (vedno sta prisotni vsaj 2 odrasli osebi). Ocenimo otrokovo doseganje razvojnih mejnikov in otrokove senzorne potrebe. Razvijamo slušno pozornost in komunikacijo. Navajamo otroka na upoštevanje navodil. Otroka usmerjamo k doseganju višjih razvojnih mejnikov (po načelih metode DIR Floortime): pri otrocih spodbujamo razvoj pozornosti in samoregulacije; povezanost z okoljem in vključenost; razvoj komunikacije (zapiranje in odpiranje komunikacijskih krogov); reševanje socialnih problemov in neprekinjen tok dejavnosti; simbolno in smiselno rabo govora in idej; logično povezovanje idej; smiselno odgovarjanje na vprašalnico "Zakaj?".

- MLADOSTNIKOM:

s spektroavtistično motnjo, z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo, s težavami pri vključevanju v skupino vrstnikov.

Delo poteka v manjših skupinah (2 – 5 mladostnikov).

Program dela vključuje: druženje z vrstniki v varnem in nadzorovanem okolju, spodbujanje zmožnosti postati in ostati enakovreden partner v pogovoru, spoznavanje in prepoznavanje svojih čustev in občutkov, spodbujanje obvladovanja in usmerjanja čustvenih reakcij, spodbujanje razvoja samopodobe - kdo sem, kaj mislim o sebi, kaj zmorem, prepoznavanje lastnih strahov, prepoznavanje občutkov in čustev drugih ljudi, spodbujanje primernega reagiranja, oblikovanje lastnih vrednot, razvoj samodiscipline, sprejemanje odgovornosti, mladostnik širi socialno mrežo in prijateljstva. Pri mladostnikih spodbujamo tudi razvoj višjih razvojnih mejnikov po metodi DIR Floortime: vzročno razmišljanje; primerjalno razmišljanje in reflektivno razmišljanje.

Delo s starši:

 roditeljski sestanek za starše, individualni razgovori s starši (po dogovoru), svetovanje staršem, možnost sodelovanja s šolo ali vrtcem na željo in pobudo staršev.

Delavnice potekajo od septembra do junija.

Metode in načini dela v delavnicah:

 • strukturirano delo,

 • uporaba slikovnega urnika,

 • vaje PACE – Brain Gym,

 • delo v paru ali v manjši skupini,

 • možnost zadovoljevanja otrokovih in mladostnikovih posebnih senzornih potreb v senzorni igralnici,

 • igra vlog,

 • prepoznavanje čustev pri sebi in pri drugih,

 • uporaba CAT- Kit programa,

 • socialne zgodbe,

 • trening poslušanja sogovornika in navodil,

 • pogovor s terapevtom in vrstniki,

 • pol - strukturirana igra in pogovor med vrstniki.