V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Vesna Žličar

Po diplomi iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani sem se zaposlila v Zdravstvenem domu Celje, kjer sem na Dispanzerju za mentalno zdravje delala večinoma na področju diagnostike psihopatologije, razvojnih in učnih težav otrok in mladostnikov, svetovanja staršem ter izvajanja psihoterapije. Od leta 2010 sem v Splošni bolnišnici Celje zaposlena v sklopu specialistične otroške nevrološke ambulante na delovnem mestu psihologinja – delo z osebami s psihično motnjo. Poleg diagnostike in psihoterapije otrok in mladostnikov izvajam tudi svetovanje, diagnostiko težav in psihoterapijo odraslih. Od leta 2014 sem na štiriletni specializaciji iz klinične psihologije, kjer poglabljam svoja znanja na različnih področjih otroške in odrasle psihopatologije.

Leta 2012 sem postala ekspertinja in vodja senata na Komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, od leta 2015 pa sem prevzela tudi mesto predsednice ene od celjskih komisij. Od leta 2009 sem svetovalka mladim na spletni strani tosemjaz.net. Leta 2015 sem pridobila EuroPsy certifikat  iz področja zdravstva in klinične psihologije, s katerim so moje strokovne kompetence priznane v več kot dvajsetih evropskih državah. Leta 2007 sem začela z izobraževanjem iz transakcijsko-analitične psihoterapije, s katerim pa sem v zadnji fazi pridobivanja naziva certificiran transakcijski analitik. 

Ker delo kliničnega psihologa in psihoterapevta zahteva stalni strokovni napredek, se konstantno izobražujem, še posebej iz področja depresije, anksioznosti, suicidalnosti, avtizma in Aspergerjevega sindroma, nevropsihologije, obravnave žrtev spolnih zlorab, razvojnih motenj in psihosomatike.