V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Barbara Jošt (Jager), prof. def. – log.

Sem Barbara Jošt, diplomirana profesorica defektologije – logopedinja.

Po končanem študiju, sem začela prve izkušnje pridobivati v ZD Žalec. V logopedski ambulanti sem delala 9 let. Ker sem imela željo po sodelovanju v timu, sem se zaposlila na Dispanzerju za Psihohigieno otrok in mladine v Celju, kjer sem delala dve leti. Svoje znanje sem delila predvsem s predšolskimi in šolskimi otroci. V mojo ambulanto so prihajali otroci z lažjimi, zmernimi in težjimi govorno jezikovnimi motnjami, otroci s težavami pri artikulaciji glasov, otroci s težavami v fluentnosti govora (jeclanje) in otroci, ki so imeli bralno napisovalne težave.

Sedaj sem že četrto leto zaposlena na OŠ Glazija, kjer opravljam delo mobilnega logopeda na celjskih osnovnih šolah. Delo z otroci mi je v veliko veselje, zato mi veliko pomeni, če lahko s svojim znanjem, izkušnjami in ljubeznijo do otrok pomagam premagati kakršnokoli oviro na poti do ustrezne komunikacije.

Glede na to, da logopedov primanjkuje in je po njihovih storitvah veliko povpraševanje sem se odločila, da bom s svojim znanjem in izkušnjami pomagala otrokom z govorno – jezikovno motnjo in svetovala njihovim staršem tudi v popoldanskem času v Centru za pomoč otrokom in staršem v Žalcu.