V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Vanja Dajčar, prof. def.

Sem Vanja Dajčar, po poklicu profesorica defektologije. Diplomirala sem na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Svojo poklicno pot sem začela na II. OŠ Žalec, kjer sem poučevala v posebnem programu vzgoje in izobraževanja pa tudi v osnovni šoli s prilagojenim programom. Izkušnje sem pridobivala tudi v CVIU v Velenju in na OŠ Glazija v Celju. Sedaj sem že peto leto zaposlena kot specialna mobilna pedagoginja na II. OŠ Žalec.

Tri leta sem s kolegicami prostovoljno izvajala delavnice za učenje socialnih vešÄin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt v okviru Zavoda za šolstvo).

V času svojega službovanja sem se strokovno izpopolnjevala tudi v tujini (Švedska), kjer sem spoznala tamkajšnje metode in način dela z otroki s posebnimi potrebami. Ves čas se izobražujem na področju metod, ki se uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami, kot so: PECS, senzorna integracija, poslušala sem predavanje Tony-ja Attwooda o osebah z Aspergerjevnim sindromom, udeležila sem se obeh predavanj DIR Floortime.

V popoldanskem času aktivno sodelujem v Centru za pomoč otrokom in staršem, Jaz, midva, mi, kjer izvajam delavnice za socialne vešÄine predvsem za otroke s spektroavtistično motnjo, zlasti z Aspergerjevim sindromom.

V svojem delu uživam in se vsak dan kaj novega naučim. Najboljši učitelji pa so otroci, s katerimi sem obkrožena.