V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Mojca Cesar, spec. ped.

Sem Mojca Cesar, po poklicu specialna pedagoginja.

15 let sem delala z otroki s posebnimi potrebami na OŠ Glazija Celje, zadnjih 10 let pa delam kot mobilna specialna pedagoginja na II. OŠ v Celju. V tem času sem si nabrala veliko izkušenj in novih znanj na področju dela z otroki s posebnimi potrebami.

Predvsem delo z otroki z avtizmom je področje, ki me v zadnjem času, poleg dela v službi, najbolj veseli, in na katerem skupaj z otroki pridobivam tako osebnostno kot strokovno.

Tri leta sem skupaj s kolegicami delala v projektu v okviru Zavoda za šolstvo – izvajale smo delavnice za učenje socialnih vešÄin za otroke z Aspergerjevim sindromom. V letu 2012 pa sem se priključila Sabini Korošec v njenem Centru za pomoč otrokom in staršem - Jaz, midva, mi.

Moje področje dela v delavnicah za otroke in v individualnih obravnavah je predvsem socialno učenje, uspešna komunikacija, učne težave, težave na področju pozornosti in koncentracije ter vodenje in pomoč pri razvoju močnih področij.

Poleg dela z otroki nudim svetovanje staršem, strokovnim delavcem na šolah, po želji tudi kolektivom v celoti.

Skupaj lahko dosežemo več.