V našem timu smo ljudje s posluhom za otrokove posebne potrebe. Uspešno združujemo ljubezen do otrok, dolgoletne izkušnje pri delu z otroki s posebnimi potrebami in znanje, pridobljeno doma in v tujini.

Sabina Korošec Zavšek, prof. def. , DIR / Floortime ter.

Po poklicu sem profesorica defektologije. Leta 1986 sem diplomirala na Univerzi Edvarda Kardelja v Ljubljani, na Pedagoški akademiji, smer specialna pedagogika DPO in pridobila naziv učiteljica duševno prizadetih otrok. Leta 2002 sem se ob delu vpisala na univerzitetni študij defektologije na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in 10. 10. 2006 diplomirala pri dr. Majdi Končar. Moje diplomsko delo je bilo teoretično in praktično preverjanje uporabe in vpliva metode Brain Gym na vedenje in komunikacijske spretnosti pri otroku s spektroavtistično motnjo. Pridobila sem naziv profesorica defektologije.

Z otroki s posebnimi potrebami imam več kot 20 let delovnih izkušenj na različnih področjih: poučevanje v osnovni šoli s prilagojenim programom, poučevanje v oddelkih posebnega programa vzgoje in izobraževanja (otroci z zmerno in težjo motnjo v razvoju), mobilni specialni pedagog za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli, ravnateljica osnovne šole prilagojenim programom in redna članica ter občasna vodja senata Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na ZRSŠ v Celju.

Ves čas se aktivno izobražujem na področju metod, ki jih strokovnjaki v svetu uporabljajo za odpravljanje primanjkljajev in zaostankov pri otrocih s posebnimi potrebami: Brain Gym, PECS, senzorna integracija, ABA, dr. Tony-ja Atwood - Aspergerjev sindrom, DIR Floortime in druge konference in posveti s področja avtizma.

S pomočjo evropskih sredstev (Comenius in Leonardo da Vinci) sem se v letih od 2007 do 2011 izobraževala tudi v tujini: 1 teden v Veliki Britaniji v Birminghamu (obiskala sem nekaj različnih ustanov, ki obravnavajo otroke z zaostanki v razvoju in avtizmom), dva obiska v skupnem trajanju 3 tedne na Švedskem (v Stockholmu in v Varnamu ter okolici), kjer sem s kolegicami iz našega tima obiskala veliko različnih ustanov in organizacij, ki se ukvarjajo z diagnostiko, izobraževanjem in podporo otrokom in odraslim s spektroavtistično motnjo ter podporo družinam (društva, predšolske institucije, klinike, šole, zaposlitvene delavnice za odrasle osebe, diagnostične centre in druge organizacije).

Od septembra 2009 do junija 2012 sem skupaj s kolegicama prostovoljno in brezplačno vodila in izvajala delavnice za učenje socialnih vešÄin za otroke z Aspergerjevim sindromom (inovacijski projekt pri ZRSŠ). V delavnice je bilo v 3 letih skupaj vključenih 16 otrok (od predšolskega obdobja do gimnazije).

Septembra 2012 sem v Zagrebu, takrat prva in edina v Sloveniji končala izobraževanje iz metode DIR Floortime in pridobila licenco druge stopnje - DIR Floortime terapevt. Izobraževanje na tem področju še nadaljujem – vključena sem bila v enoletni program supervizije s strani mentorja iz Washingtona, g. Tima Bleeckerja, ki sem ga junija 2013 zaključila z enotedensko prakso v DIR Floortime Centru v  Washingtonu. Oktobra 2015 sem se udeležila izobraževanja v Beogradu, kjer nas je na podlagi svojega bogatega teoretičnega in praktičnega znanja vodil g. Tim Bleecker, direktor DIR Floortime Centra v Washingtonu. Po opravljenih desetih supervizijskih srečanjih bomo pridobili naziv DIR Floortime - coach.

Junija 2012 in decembra 2012 sem organizirala dve dvodnevni uvodni konferenci DIR Floortime za starše in strokovne delavce v Celju in Velenju– predavala sta direktorja DIR Floortime Centra iz Washingtona, g. Tim Bleecker in g. Jake Greenspan. Obeh konferenc se je skupaj udeležilo 180 udeležencev.

Zavedam se, da področje posebnih potreb zajema širok spekter motenj, razvojnih zaostankov in simptomatskih težav, zato je za uspešno intervencijo potrebno nenehno slediti novostim in se kontinuirano izobraževati, še zlasti v tujini.